Privacy

Privacy statement


Ik respecteer de privacy van bezoekers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

Cookies

Op mijn website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (hierna ‘cookies’ genoemd):

 • functionele cookies: gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;
 • analytics cookies: gebruikt om het bezoek van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren;
 • overige cookies: gebruikt om het aanmelden voor nieuwsbrieven (MailChimp, MailerLite), online chatfuncties en het insluiten van externe media (Google Maps, Youtube, Vimeo e.d.) mogelijk te maken.

Analytics en overige cookies worden alleen opgeslagen wanneer u hiermee uitdrukkelijk instemt. Let op: mijn website werkt niet optimaal wanneer u niet instemt met het gebruik van cookies.

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot mijn website;
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van mijn website;
 • het verbeteren en evalueren van mijn website en diensten.


Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en - gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens van de contactpersoon;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Telefoonnummer van contactpersoon;
 • IP-adressen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Tenslotte

Ik zal uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Ik behoudt mij het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 zijn wij verplicht aan deze wetgeving te voldoen.

Top <h4>renelebrasseur-animations.fr sitemap:</h4> <a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/animations">Animations</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/henry-ambulateur">Henry Ambulateur</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/jean-d-armes">Jean d’Armes</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/le-garcon-confu">Le garçon confu</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/presentateur">Presentateur</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/photographe">Photographe</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/leclochard">Le Clochard</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/crieur-de-ville">Crieur de Ville</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/laquai">Laquai</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/chef-orchestre">Chef Orchestre</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/philomene">Philomène</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/clownnelis">Clown Nelis</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/piccolo">Piccolo</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/tambour">Tambour</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/lapin-de-paques">Lapin de Pâques</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/sinterklaas">Sinterklaas</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/piet">Piet</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/le-pere-noel">Le père Noël</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/sapin-vivant">Le Sapin vivant</a><br /> <a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/nouvelles">Nouvelles</a><br /> <a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/ou-se-trouve-rene">Où est la fête? </a><br /> <a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/fetes">Fêtes</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/mariage">Mariage</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/jubile">Jubilé</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/fete-personnel-entreprise">fête personnel entreprise</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/fete-des-enfants">fête des enfants</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/evanements-entreprise">Evénements entreprise</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/marche-festival">Marché / festival</a><br /> -<a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/bourse">bourse</a><br /> <a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/photo-et-film">Photo & film</a><br /> <a href="https://www.renelebrasseur-animations.fr/contact">Contact</a><br />